HOME >>最新訊息>>訊息內容
2012年 高雄朝后宮往北港(徒步)進香謁祖10周年  
  2012-03-19

 

2012高雄宗教文化藝術節 【徒步進香十週年】
高雄朝后宮壬辰龍年往北港朝天宮徒步進香謁祖大典路關
朝聖朝天誠謁祖    后恩后德感虔民   笨港 陳昆讚 敬撰
 
【第一天】 國曆3月19日 (農曆2月27日) 晚上7點15分 起駕出發
北斗街直行→右轉鼓山二路→右轉華安街→左轉九如四路→左轉保禎街→右轉鼓山三路→左轉左營大路→直行軍校路→過典寶橋→直行台17線→右轉大舍東路→入梓官直行→右轉公館路→入岡山鎮→直行仁壽路→入省道直行大同路→左轉健康路→右轉南門路→左轉府前路→忠義國小→右轉忠義路三段→左轉友愛街→入【檨仔林朝興宮】左轉仁愛街→左轉忠義路三段直行→入〔總祿境下土地公廟〕→左轉民族路→右轉西門路直行→左轉北安路直行→左轉安和路六段→入台19線→上西港大橋(西港鎮)→中山路直行 →(佳里)佳北路外環道路直行→佳里興
直行入學甲【大灣清濟宮】駐駕住宿用餐
 
【第三天】 國曆3月21日 (農曆2月29日) 出【大灣清濟宮】
 右轉上台19線→左轉鹽水外環道路直行→入〔朴子萬善廟〕(午餐)直行上台19線→直行六腳鄉→(閭山堂神童團會館)→水信食品直行→入〔朝安宮〕→入南港〔水仙宮〕〔天后宮〕大會師→入【北港朝天宮】駐駕住宿用餐
 
【第四天】 國曆3月22日 (農曆3月1日) 出【北港朝天宮】
 直行中山路→上北港大橋→經台19線→南下六腳鄉→直行過朴子橋→直行過文化北路、文化南路→入【朴子南威府】(午餐)直行義竹台19線→左轉過境道路→過厚生橋→入鹽水→入【大眾廟】→入【鹽水護庇宮入【武廟】駐駕
 
【第五天】 國曆3月23日 (農曆3月2日)出【鹽水武廟
 直行歡雅→直行宅子港橋→直行左轉華宗路→直行台19線→入學甲鎮→直行入佳里興〔震興宮〕(午餐)→ 直行佳里→ 左轉佳北路→直行佳東路→左轉台19線→直行中山路→上西港大橋→直行新吉→右轉國道八號 →直行安吉路三段→左轉海佃路二段→右轉中華北路→左轉中華西路→ 右轉安平路→直行入【安平開臺天后宮】駐駕住宿用餐
 
【第六天】 國曆3月24日 (農曆3月3日)出【安平開臺天后宮】
 出【安平開臺天后宮】→右轉古堡街→左轉運河路→右轉安億路直行→右轉健康路二段→右轉中華西路→直行入台17線→直行永安→直行彌陀街→入〔彌壽宮〕(午餐)→入梓官直行→過典寶橋→直行過興中橋→直行左轉後昌路右轉加昌路左轉軍校路右轉海平路→左轉廍後街→直行右轉左營大路→(啟文派出所)→入中華一路直行→左轉十全路口台電變電所(與北港媽虎爺轎值年媽轎會合)→入〔晉興宮〕→右轉自立路過自立橋左轉建國路→(金山粥店) →右轉繼光街→(金都旅社) →右轉河北路→右轉南台路→左轉南台路195巷→左轉自立路→右轉河北路→入〔天賜宮〕入〔三鳳宮〕→三鳳宮廣場(晚餐) →入〔玉皇宮〕→右轉市中路→(哥倫比亞飯店)→迴轉市中路右轉七賢二路→過七賢橋→右轉興華街12巷入〔溫王廟〕→直行入〔三聖殿〕→左轉建國四路→左轉興華街→右轉七賢二路→右轉富野路→入〔壽山宮〕入〔文武聖殿〕→入〔保安宮〕→建國四路→左轉必忠街→入〔恩德宮〕→左轉七賢三路→右轉大仁路→左轉鹽埕街→入〔三山國王廟〕→右轉大公路→左轉大勇路→左轉富野路→入〔沙多宮〕→入〔霞海城隍廟〕→右轉七賢二路→入廟安座大吉
 
 
     
 
 

版權所有 © 財團法人北港朝天宮 所有,引用前請先告知
地址:雲林縣北港鎮中山路178號       電話:05-783-2055       設計公司:普立陽資訊