HOME >>最新訊息>>訊息內容
媽祖信仰文化暨在地人文藝術國際學術研討會  
  2012-09-13

 全國最大、領域最廣、陣容最堅強

媽祖信仰文化暨在地人文藝術

國際學術研討會

1020日隆重登場

 

 

http://140.123.48.16/2012mazu/ch.html

 

 

 
 
     
 
 

版權所有 © 財團法人北港朝天宮 所有,引用前請先告知
地址:雲林縣北港鎮中山路178號       電話:05-783-2055       設計公司:普立陽資訊