HOME >>最新訊息>>訊息內容
就在今晚10:30三立29台(青春好七逃)北港朝天宮特集、敬請收看^_^  
  2013-03-21

 

 
 
     
 
 

版權所有 © 財團法人北港朝天宮所有,引用前請先告知
地址:雲林縣北港鎮中山路178號       電話:05-783-2055       設計公司:普立陽資訊