HOME >>最新訊息>>訊息內容
法務部調查局雲林縣調查站宣導事項–2  
  2014-02-07

  穩定物價 打擊不法,請撥「舉報商品囤積」免付費專線0800-007-007

法務部調查局雲林縣調查站關心你

 
 
     
 
 

版權所有 © 財團法人北港朝天宮所有,引用前請先告知
地址:雲林縣北港鎮中山路178號       電話:05-783-2055       設計公司:普立陽資訊